Så, i vimlet på T-centralen letar jag mig ut mot perrong fyra där tågen mot Uppsala avgår med jämna mellanrum. Det är sällan mycket folk som trängs om man har förmånen att välja en avgång mitt på dagen.

Centralstationen byggdes mellan 1867 och 1871 samtidigt som järnvägen knöts ihop mitt i Stockholm. Tidigare slutade tågen söderut vid Södra station på Södermalm och vid Norra bantorget på Norrmalm.

Just på Centralstationen är det ett ständigt brus och folk som flänger, springer och sitter, i avvaktan på någon avgång eller kanske i väntan på någon viktig.

Sätter mig i övervåningen på tåget mot Uppsala och utsikten i fönstret skapar det där sköna lugnet som en tur på tåg skapar. Sommaren 2019 ligger lita bakom oss, men solen hänger kvar och ger oss lite värme några dagar till.

Utanför passerar snabbt de norra stadsdelarna förbi i solens sken, tankarna vandrar iväg, och tåget monotona dunkande tar mig in i tankarnas värld..

Tåget mot Uppsala

Arne Olafsson

Sakta glider man in i dagdrömmar till rälsens rytmiska dunkande som tar en väldigt lång bort, både fysiskt och mentalt…